Zelfregulerend leren

Wat is dat, zelfregulerend leren ? En waarom vinden we dat zo belangrijk ? 

Zelfregulerend leren is het proces waarbij leerlingen hun gedrag, gedachten, motivatie én emoties zelf (leren) sturen in functie van hun doelen en afhankelijk van de context. 

De ondersteuning van leerlingen in hun zelfregulerende vaardigheden is één van de meest doeltreffende en onderbouwde interventies die een school kan implementeren om de leerresultaten en leermotivatie bij leerlingen te verhogen. Betekent dit dan dat leerlingen alles zélf moeten doen in De Bijenkorf?  Absoluut niet, maar leerlingen worden wel eigenaar van hun eigen leerproces. Naast de instructiemomenten, coacht het team de kinderen om zich de vaardigheden en de verantwoordelijkheden die bij zelfsturing horen eigen te maken. Dit vanuit krachtige en leerrijke leeromgevingen in flexibele ruimtes. We beginnen met het aanleren en oefenen van zelfsturende vaardigheden van bij de kleuters om aan het einde van de basisschool helemaal voorbereid te zijn op het secundair onderwijs. Meer nog, we zorgen ervoor dat onze leerlingen klaar zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken!

Gepersonaliseerd samen leren

In GO! De Bijenkorf zetten we in op verbondenheid en zelfsturing. Het zijn voor ons essentiële vaardigheden voor de maatschappij van de toekomst.

Welbevinden

Door in onze school een warme en veilige leeromgeving te creëren en door aandacht te besteden aan sociale vaardigheden, krijgen kinderen kansen om te groeien. Wij leggen de lat op maat van elk kind en dit in een contextrijke leeromgeving.

Korven

We richten onze klassen in als korven. Dit zijn verbindende en flexibele ruimtes waar we met miniteams co-teachen. Er zijn plusleerkrachten die systematisch en als gelijkwaardige partners samenwerken binnen elk co-team. Door te differentiëren in 3 of 4 sporen kunnen we meer en beter tegemoet komen aan de diverse noden van kinderen binnen eenzelfde korf.

Innovatie

De innovatieve leeromgevingen zijn ruim voorzien van ICT : smartbord, laptops, tablets. We vinden het belangrijk dat kinderen komen tot zelfstandig werk, keuzes leren maken, leren plannen en organiseren en zichzelf leren evalueren.

Digitalisering in het onderwijs zorgt voor een nieuwe manier van lesgeven waarbij leerkrachten beter kunnen tegemoetkomen aan de technologische veranderingen in de maatschappij en aan de noden van de leerlingen.

Vanaf het vierde leerjaar maken onze leerlingen gebruik van een heus leerplatform, ‘Snappet’. Snappet registreert de antwoorden en bepaalt na een reeks gemaakte oefeningen op welk niveau de leerling zit voor die leerstof. Hierna kan Snappet oefeningen aanbieden die beter aansluiten bij de noden van de leerling: uitbreiding, herhaling of oefeningen waar terug naar de basisleerstof wordt gekeken met extra uitleg.

Via onze Chromebooks ligt de wereld aan hun voeten en kunnen ze op digitale ontdekking. We bereiden ons voor om makkelijk onze weg te vinden in de digitale wereld via Google Classroom waarin we online onze dag plannen, verhalen schrijven en presentaties maken. Brainstormen doen we ook digitaal. We maken ideeënborden via Jamboard. Gewoon worden aan dat echte toetsenboard? No Problem 🙂. Via ‘Typ 10’ leren we vingervlug typen.

Het gebruik van Chromebooks sluit ook aan bij het zelfregulend leren waarnaar we streven bij de leerlingen. In onze hogere leerjaren hebben de leerlingen namelijk een grote input over hoe ze iets leren. Binnen het zelfstandig werk bijvoorbeeld, krijgen de leerlingen een reeks lesopdrachten die binnen een bepaalde tijd dienen afgewerkt te worden. Zij maken dan zelf een planning op waarbij ze beslissen welke taken ze eerst willen of kunnen maken. Tijdens dat leerproces zijn middelen ter beschikking die de leerlingen helpen om een opdracht uit te voeren.

Op het juiste spoor

Elk kind is anders. Elk kind is uniek. Onze leerkrachten stemmen het leertraject dan ook zoveel mogelijk af op de noden van ieder kind. We doen dat door te werken met 4 grote sporen en ons zoveel mogelijk aan te passen aan de vordering van het kind.

Uitdaging, actief leren en verwoorden zijn essentieel in onze onderwijsvisie en zo stemmen we ons leeraanbod af op wat je kind kan en kent.

Is er een leervoorsprong ? Wel, dan zorgen we ervoor dat de basis prikkelend wordt aangeleerd en bieden we verdieping aan.

Kan het kind het zelfstandig verwerken? We begeleiden hen constant maar aarzelen niet om hen ook individueel te laten oefenen.

Is het nog wat moeilijk en is er een helpende hand nodig? We gaan er voor en focussen op voorbereiding én herhaling. We oefenen samen en begeleiden stap voor stap.

Lukt het even niet? Dan werken we aan een specifiek plan met individuele en intensieve begeleiding. We passen het lesprogramma aan zodat niemand wordt achtergelaten en maken gebruik van alle middelen die we hebben om samen vooruit te komen.

Talent Talent Talent

We vinden het zó belangrijk dat we het zouden blijven herhalen. Ieder kind heeft talent. Samen zoeken naar wat je ligt en daar met ons hele team op inspelen geeft ons oneindig veel voldoening. We leggen hier letterlijk de basis voor later. De verdere ontwikkeling, de latere studiekeuze en het verdere groeien bekijken we rustig en op de achtergrond. Voor het kind staat de ervaring centraal. Nieuwe dingen ontdekken, proeven van kennis en vaardigheden ontwikkelen op een veilige en gezonde manier… dat is het enige wat voor jouw kind moet tellen. Stress en druk proberen we te vermijden. Hier ligt de focus op het vinden van talent en het ontwikkelen ervan en daarvoor nemen we samen onze tijd.

Internationalisering

Leren, professionaliseren en verbeteren doe je het best met een open vizier. Via Erasmus+ konden we ook even bij onze buren gaan kijken. We gingen op bezoek bij onze Nederlandse collega’s om te observeren rond co-teaching, zelf-sturend en zelf-ontdekkend leren en digitalisering.

Internationalisering – Bezoek aan Basisschool Wittering (NL)
U kon er hier al over lezen in onze Visie rubriek. Onze school vond het een hele eer deel te mogen nemen aan een Erasmus+ project dat ons toeliet om even te gaan “gluren bij de buren”. Met een uitgebreide afvaardiging bezochten we Basisschool Wittering. 

We gingen op bezoek bij onze Nederlandse collega’s om te observeren rond co-teaching, zelf-sturend en zelf-ontdekkend leren en digitalisering.

Gepersonaliseerd Samen Leren is niet nieuw voor ons maar het op zo een originele en uitgebreide manier aan het werk zien inspireerde ons oeverloos en het helpt ons om als team de volgende stappen te zetten. Leest u er graag meer over? Dat kan via de link naar Klasse.

Lerend Netwerk

Cognitief sterk functionerende leerlingen.

Vernieuwen. Samenwerken. Onderwijs brengen dat prikkelend is voor iedereen: dat doen we in De Bijenkorf samen. 

We zijn heel fier jullie te kunnen melden dat onze school – samen met 12 andere Vlaamse scholen – werd geselecteerd om een netwerk te vormen rond cognitief sterk functionerende leerlingen“. 

Samen vormen we een lerend netwerk waarin we actief kennis zullen delen rond het werken met deze speciale groep van leerlingen. 

Onze leerkrachten krijgen – via onze kerngroep – op die manier de beste inzichten om op de meest uitdagende manier met deze groep aan de slag te gaan 

Infrastructuur

U merkte het vast al. Onze school wordt grondig vernieuwd. In het schooljaar 2020-2021 opende onze nieuwe kleuterschool en turnzaal de deuren. Een open, lichtrijke en rustige omgeving die elk kind laat stralen en dankzij de nieuwste architectuur een warm en gezond nest is.

Maar we stopten niet met vernieuwen en verbouwen. In het schooljaar 2022-2023 openen we de nieuwe refter, leraarszaal en administratieve blok en geven zo onze leerlingen, leerkrachten, administratie en directie meer ademruimte. De vrijgekomen plaats in ons hoofdgebouw geven we integraal aan leerlingen en leerkrachten met extra speel- en leerruimte.

Ook tijdens dit schooljaar zullen sanitair en schrijnwerk in ons hoofdgebouw verder worden aangepakt. Onze school groeit dus samen met uw kind.

Nu we in de laatste fase van onze infrastructuurvernieuwing zitten kunnen jullie ook beleven waar we met al dat harde werk naartoe wilden. Een open school, waarbij alle eenheden met mekaar verbonden zijn met overdekte wandelpaden die over ons terrein kronkelen.

Stopt het hier ? Neen. We hopen onze speelplaats nog uitdagender in te richten. Sommige stukken prikkelend. Andere juist prikkelarm, zodat elke leerling zijn plaatsje kan vinden.

Even meekijken …