Internationalisering

Leren, professionaliseren en verbeteren doe je het best met een open vizier. Via Erasmus+ kunnen we ook even bij onze buren gaan kijken. We gaan binnenkort op bezoek bij onze Nederlandse collega’s om te observeren rond co-teaching, zelf-sturend en zelf-ontdekkend leren en digitalisering.

Samen leren Samen leven

In GO! De Bijenkorf zetten we in op verbondenheid en zelfsturing. Het zijn voor ons essentiële vaardigheden voor de maatschappij van de toekomst.

Welbevinden

Door in onze school een warme en veilige leeromgeving te creëren en door aandacht te besteden aan sociale vaardigheden, krijgen kinderen kansen om te groeien. Wij leggen de lat op maat van elk kind en dit in een contextrijke leeromgeving.

Korven

We richten onze klassen in als korven. Dit zijn verbindende en flexibele ruimtes waar we met miniteams co-teachen. Er zijn plusleerkrachten die systematisch en als gelijkwaardige partners samenwerken binnen elk co-team. Door te differentiëren in 3 of 4 sporen kunnen we meer en beter tegemoet komen aan de diverse noden van kinderen binnen eenzelfde korf.

Op het juiste spoor

Elk kind is anders. Elk kind is uniek. Onze leerkrachten stemmen het leertraject dan ook zoveel mogelijk af op de noden van ieder kind. We doen dat door te werken met 4 grote sporen en ons zoveel mogelijk aan te passen aan de vordering van het kind.

Uitdaging, actief leren en verwoorden zijn essentieel in onze onderwijsvisie en zo stemmen we ons leeraanbod af op wat je kind kan en kent.

Is er een leervoorsprong ? Wel, dan zorgen we ervoor dat de basis prikkelend wordt aangeleerd en bieden we verdieping aan.

Kan het kind het zelfstandig verwerken? We begeleiden hen constant maar aarzelen niet om hen ook individueel te laten oefenen.

Is het nog wat moeilijk en is er een helpende hand nodig? We gaan er voor en focussen op voorbereiding én herhaling. We oefenen samen en begeleiden stap voor stap.

Lukt het even niet? Dan werken we aan een specifiek plan met individuele en intensieve begeleiding. We passen het lesprogramma aan zodat niemand wordt achtergelaten en maken gebruik van alle middelen die we hebben om samen vooruit te komen.

Talent Talent Talent

We vinden het zó belangrijk dat we het zouden blijven herhalen. Ieder kind heeft talent. Samen zoeken naar wat je ligt en daar met ons hele team op inspelen geeft ons oneindig veel voldoening. We leggen hier letterlijk de basis voor later. De verdere ontwikkeling, de latere studiekeuze en het verdere groeien bekijken we rustig en op de achtergrond. Voor het kind staat de ervaring centraal. Nieuwe dingen ontdekken, proeven van kennis en vaardigheden ontwikkelen op een veilige en gezonde manier… dat is het enige wat voor jouw kind moet tellen. Stress en druk proberen we te vermijden. Hier ligt de focus op het vinden van talent en het ontwikkelen ervan en daarvoor nemen we samen onze tijd.

Innovatie

De innovatieve leeromgevingen zijn ruim voorzien van ICT : smartbord, laptops, tablets. We vinden het belangrijk dat kinderen komen tot zelfstandig werk, keuzes leren maken, leren plannen en organiseren en zichzelf leren evalueren.

Infrastructuur

U merkte het vast al. Onze school wordt grondig vernieuwd. In het schooljaar 2020-2021 opende onze nieuwe kleuterschool en turnzaal de deuren. Een open, lichtrijke en rustige omgeving die elk kind laat stralen en dankzij de nieuwste architectuur een warm en gezond nest is.

Maar we stoppen niet met vernieuwen en verbouwen. In het volgend schooljaar pakken we de refter en speelplaats aan en geven we onze administratie en directie meer ademruimte. De vrijgekomen plaats in ons hoofgebouw geven we integraal aan leerlingen en leerkrachten met extra speel- en leerruimte.

Ook sanitair en schrijnwerk in het hoofdgebouw worden in de komende jaren aangepakt zodat onze school mee groeit met uw kind.

Even meekijken …