WINTERHAPPENING

Beste ouders,

Vanuit het team levensbeschouwelijke vakken zijn we met Korf 5 en Korf 6 bezig met een project omtrent het goede doel Wereldkids.

Samen met de kinderen maken we allerlei producten die we nadien willen verkopen. De opbrengst dient om kinderen in India meer en betere kansen op onderwijs te bieden.

Wensen jullie dit project te steunen, dan kan dat door het doen van een kleine aankoop. Hieronder vinden jullie het bestelformulier. De leerlingen krijgen ook een papieren versie mee.

Het is belangrijk dat we volgende week donderdag 9 december alles ontvangen hebben :

  • Gepast Geld
  • Bestelformulier met de naam van de leerling en de korf.

We hopen op jullie lieve medewerking en wensen jullie alvast hartelijk te danken!

de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken