BRONZEN MEDAILLE!

GO! De Bijenkorf bekroond met Verkeer op School-medaille

We werden door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Zeven op de tien basisscholen, 2844 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

GO! De Bijenkorf is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Wij willen als school de VSV van harte danken om ons met raad en daad bij te staan en onze ijver voor verkeersveiligheid voor onze leerlingen en personeel te erkennen. Laat dit ook de plaats zijn om al onze leerkrachten, personeel en ouders die hier dag in dag uit de grootste aandacht aan besteden een virtuele schouderklop te geven. Veiligheid voor onze kinderen is een topprioriteit!