KLEUTERTURNEN

Gezond bewegen

We laten een ballonnetje op …

Onze jongste kleuters zitten nimmer stil. Je kan je dan ook voorstellen dat onze juffen de hulp van Meester Karel tijden het turnen enorm op prijs stellen. Orde in de chaos, aandacht voor gezond bewegen en het ontwikkelen van de – al dan niet fijne – motoriek. Meester Karel heeft een plan, de kleuters … die hebben plezier!