LEREND SPELEN

Een spel met waarde(n) in Korf 3

We moeten het toegeven. Toen de juffen ons lieten weten dat er een spelnamiddag was gepland hadden enkelen van ons het een beetje fout. Geen online games. Geen Xbox, noch Playstation. Het zag er een beetje old school uit met spelbordjes, instructies en puntentellingen. We zetten onze reserves opzij en gingen van start. Van tafeltje naar tafeltje. Het was zo leuk en interessant dat we de tijd uit het oog verloren. Dit hadden we echt kunnen blijven doen! En toen onze juffen er nog even aan toevoegden welke leerstof we allemaal hadden herhaald schrokken we er even van. Dat hadden we tussen al dat plezier amper gemerkt.