VEILIG IN HET VERKEER

Het favoriete moment van onze juffen – ze mogen politievrouw spelen!

Veilig bewegen in het verkeer …

Inderdaad, dit was het moment waar onze juffen zo hard hadden naar uitgekeken. Ze trokken hun politie-uitrusting aan en stuurden ons naar buiten. “Allemaal de fiets op en het parcours volgen” klonk het strikt. We waren er aanvankelijk niet gerust op maar ze deden dat eigenlijk wel goed. Een kleine telling tijdens de speeltijd leerde ons ook dat er geen kinderen werden opgepakt tijdens deze oefening. Wel leerden we ons veiliger bewegen in het verkeer en werd onze behendigheid op het stalen ros aangescherpt. Meer blauw op straat is best wel leuk, zo.